Wikia


Week 30

Week 31

Week 32

Aflevering 151 (#4391) - maandag 26 maart 2018

Nuvola single chevron right Zie Aflevering 4391 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Rosa zegt dat Lowie altijd bij haar terecht kan voor een babbel in verband met Luc of dat hij bij een psychiater hulp kan zoeken. Luc zegt aan Rosa dat Lowie ongelukkig is en dat mag niet. Tom vertelt aan Karin dat Marianne hem gevraagd heeft bij hem in te trekken maar dat hij geweigerd heeft. Lowie is helemaal van slag nu hij bij Luc geweest is en haalt uit naar Bob. Judith denkt dat Emma en Arne uit elkaar zullen gaan nu Emma weet dat Arne de stalker van Tom is. Renzo zegt aan Charité dat hij de mogelijkheid heeft voltijds bij Taxi LEV te gaan werken. Charité is erg enthousiast en vindt dat hij er moet voor gaan. Tim is in de Frens en spreekt met Tamara en Paulien over de mogelijk nieuwe job van Sam. Hij is niet enthousiast vermits het een gevaarlijke job is en daarbij komt dat ze dan allebei onregelmatige werkuren zullen hebben, wat nefast is voor Hannah. Twan belt Waldek om nog eens af te spreken in de Frens. Zoë is ziek en heeft 40° koorts. Waldek vindt dat ze ermee naar Spoed moeten gaan. Renzo gaat naar Femke om te zeggen dat hij voltijds met de taxi's wil rijden. De psycholoog komt opnieuw langs om met Luc te spreken. Frank voelt zich niet in zijn sas in verband met de toestand van Luc. Twan wacht tevergeefs op Waldek (is met Zoë naar Spoed) en drinkt meer dan lief voor hem is. Marianne komt nog eens langs bij Tom en heeft al meteen commentaar op het slot van zijn voordeur: iedereen kan hier zomaar binnen. En Tom zegt haar dat Waldek pas donderdag zal langskomen voor de herstelling. Ze vraagt Tom om met haar te gaan eten want ze kan het niet meer aan met Leo. Tom raadt haar aan een beslissing te nemen en toch best uit te kijken naar een eigen appartement. Adil ligt nog altijd in de knoop met zichzelf ingevolge zijn vruchtbaarheidsprobleem. Paulien zegt dat het zo niet langer kan. Rosa zoekt Lowie op maar ziet dat hij het nog altijd niet kan plaatsen dat Luc uit het leven wil stappen. Hij denkt dat Luc niet zomaar het recht heeft dit te doen. Maar Rosa zegt hem dat de psycholoog haar gezegd heeft dat Luc wel degelijk zelf hierover kan beslissen.

Aflevering 152 (#4392) - dinsdag 27 maart 2018

Nuvola single chevron right Zie Aflevering 4392 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Adil is nog altijd lastig en loopt weg wanneer Paulien binnenkomt. Sam moet donderdag haar eerste selectieproeven voor politie-inspecteur doen. Tim vreest voor de fysieke proeven. Maar Sam is er gerust in. Joren stelt Sam voor met haar te gaan joggen om aan haar conditie te werken. Tim heeft er zijn twijfels over of die job wel geschikt is voor Sam. Met Zoë is alles opnieuw oké; ze slaapt alsof er niks gebeurd is. Ze had alleen maar een infectie van de luchtwegen. Waldek excuseert zich bij Twan omdat hij hun afspraak heeft gemist. Frank is lastig op Lowie omdat hij niet belt in verband met Luc. Hij belt dan maar zelf en Lowie belooft in de namiddag langs te komen. Arne komt zich excuseren bij Sam omdat hij hun afspraak heeft gemist. Sam zegt hem dat ze geen gebruik van zijn diensten meer wil maken want Judith en Tim zouden dit niet waarderen. Ze begrijpt zelf ook niet waarom hij zijn eigen ruiten heeft ingegooid. Bob zegt aan Lowie dat hij mogelijk een nieuwe klant heeft. Lowie excuseert zich bij Bob voor zijn gedrag van gisteren. Hij zegt aan Bob dat hij zijn best doet om de wens van Luc te respecteren maar hij heeft het er moeilijk mee. Nancy zegt aan Tim dat ze er zeker van is dat Sam haar selectieproeven glansrijk zal doorstaan. Waldek twijfelt of hij niet heeft overgereageerd gisteren met Zoë maar Eddy zegt hem dat iedere ouder hetzelfde zou hebben gedaan. Judith verneemt van Ann dat Arne vrij is. Kaat voelt zich niet goed tijdens het werk en vraagt aan Femke om naar huis te mogen gaan. Karin geeft Kobe goeie raad in verband met zijn proces. Ze zegt hem dat hij betrokkenheid moet tonen. Kobe zegt dat hij er niet teveel wil over nadenken en gewoon zichzelf zal zijn. Lowie probeert aan Frank uit te leggen dat Luc heel goed weet en beseft wat hij wil maar Frank is zo blind dat hij het niet wil aanvaarden. Het komt tot een serieuze discussie tussen hen beide. Zo erg zelfs dat Frank Lowie ervan beschuldigt dat hij niks liever wil dan dat Luc zou sterven, om zijn geld te erven. Frank stuurt Lowie weg en onderneemt zelf actie.

Aflevering 153 (#4393) - woensdag 28 maart 2018

Nuvola single chevron right Zie Aflevering 4393 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Frank gaat Luc halen uit het zorgcentrum, zogezegd om bij hem te logeren. Rosa ziet het maar Frank kan haar ervan overtuigen dat hij Luc zal verzorgen. Rosa zegt dat hij de directie hiervan moet op de hoogte brengen en dat Luc zijn medicatie nodig heeft. Terwijl Rosa echter de medicatie gaat halen is Frank ervan tussen gemuisd met Luc. Hij heeft echter nog andere spullen niet meegenomen, zoals luiers. Rosa gaat naar Frank om hem die spullen te brengen en maakt Frank erop attent dat hij niet voor Luc zal kunnen zorgen. Frank wil Luc verwennen en maakt wortelpuree voor hem. Woensdag is trainingdag voor Joren; trainer Jacques zegt hem dat hij vandaag minder presteert dan vroeger. Volgens Jacques ligt het aan zijn conditie. Lowie brengt Kaat op de hoogte dat Frank niet wil aanvaarden dat het genoeg is geweest voor Luc. Rosa op haar beurt zoekt Lowie op om hem te informeren dat Frank Luc bij hem thuis heeft opgenomen. Kaat belooft haar dat ze een oogje in het zeil zal houden wat de opvang van Luc betreft. Luc windt zich op omdat hij moeite ondervindt met het snijden van de wortelen. Simonne komt thuis en denkt dat Luc op bezoek is. Ze vraagt aan Frank of het oké is voor het zorgcentrum en hij zegt dat het geen probleem was, maar zegt verder niks over zijn plannen. Arne komt naar Judith omdat hij Emma wil zien, maar ze is er niet. Hij zegt dat hij het vandalisme gedaan heeft omwille van wat Tom haar en Emma heeft aangedaan. Renzo wordt gevraagd naar de Frens te komen voor een afscheidsfeestje. Paulien bedankt hem uitvoerig omdat hij zo een warme persoonlijkheid is. Ook Sam komt eten bij Frank en Simonne en informeert iedereen dat ze voor politie-inspecteur wil gaan. Paulien spreekt Adil opnieuw aan over de spanning in hun relatie. Ze excuseert zich en zegt dat het niet alleen het probleem van Adil is maar dat ze het beide moeten proberen op te lossen. Maar Adil zegt dat hij tijd nodig heeft om zijn probleem te verwerken en is nog niet aan een oplossing toe. En hij loopt weer weg. Luc wordt moe en wil gaan slapen. Frank is dus verplicht het aan Simonne uit te leggen. Paulien bespreekt met Tim het gedrag van Adil en Tim zegt dat hij goed de onzekerheid bij Adil begrijpt. De onzekerheid misschien nooit zijn eigen kind op de wereld te kunnen zetten. Simonne vindt dat ze niet voor Luc kunnen zorgen omdat ze er niet op voorzien zijn. Frank is er echter van het tegendeel overtuigd. Kaat probeert te bemiddelen en zegt aan Frank het vouwbed te gaan halen zodat Luc beneden kan slapen. Aan Simonne zegt ze echter dat Frank wel vlug zal beseffen dat hij niet voltijds voor Luc kan zorgen.

Aflevering 154 (#4394) - donderdag 29 maart 2018

Nuvola single chevron right Zie Aflevering 4394 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In het holst van de nacht moet Luc dringend plassen en roept Frank. Bob brengt Renzo naar huis: hij is stomdronken van het afscheidsfeestje. Sam moet vandaag haar eerste selectieproef afleggen en heeft "gezonde spanning", zegt ze aan Tim. Tim heeft ondertussen al vrede genomen met haar job bij de politie en zegt haar dat hij trots op haar zal zijn als ze slaagt. Lowie is er niet gerust in dat Luc bij Frank verblijft maar Kaat stelt hem gerust. Na de plasbeurt van Luc is Frank op de sofa blijven slapen en heeft last van rugpijn. Simonne vraagt zich echter af wat ze straks gaan doen als ze allebei weg zijn voor het proces van Kaat en Kobe. Charité is lastig op Renzo omdat hij beloofd had het niet te laat te maken. Hij zegt dat het gezellig was en hij heeft de hele avond op kosten van de zaak gedronken; hij heeft dus geen geld verkwist. Charité vindt dat hij toch wel had kunnen verwittigen. Ze weet niet of ze hem nog wel kan vertrouwen. Judith spreekt een bericht in op de voicemail van Emma want ze kan haar niet contacteren. Ze hoopt zo nog iets van haar te vernemen voor ze met skivakantie vertrekt. Waldek en Adil komen het slot van de voordeur bij Tom herstellen. Vermits Tom weg is voor een zaak, vergezelt Marianne hen. Lowie is zenuwachtig bij Boowie en wil naar zijn vader. Maar Bob vindt het geen goed idee want wat als Frank weer lastig doet. Bob stelt voor dat hij eens een kijkje gaat nemen. Marianne heeft het voor mekaar gekregen dat Waldek en Adil haar meubels van Leo heeft laten verhuizen naar het oud kantoor van Tom. Ze zegt dat Adil de sleutels van het nieuwe slot aan haar mag geven; zij zal ze wel doorgeven aan Tom. Rosa doet nog eens een poging bij Angèle om contact op te nemen met Eddy maar ze weigert. Leo weet blijkbaar ook niet goed wat hij wil want hij komt in alle staten toe bij Rosa om te zeggen dat Marianne eruit is getrokken bij hem, zonder iets te zeggen. Hij is blij dat hij van haar is verlost maar kan het niet verkroppen dat het op deze manier is gegaan. Bob bezoekt Luc en heeft pralines meegebracht. Marianne heeft aan Adil gezegd dat hij ook de factuur voor de verhuizing aan Tom moet sturen. Tim vraagt langs zijn neus weg aan Adil hoe het nu gaat met hem en met Paulien. Adil heeft door dat Paulien er met Tim heeft over gesproken. Tim zegt dat ze gewoon een luisterend oor nodig had maar Adil zegt dat hij zich met zijn zaken moet bemoeien. Steven zegt aan Kobe dat hij na het proces die bladzijde zal kunnen omslaan en een nieuw leven beginnen. Maar Kobe zegt hem dat hij bereid is de gevolgen van zijn daad te dragen. Marianne probeert Tom te bellen maar hij antwoordt niet. Karin is zenuwachtig voor het proces.

Aflevering 155 (#4395) - vrijdag 30 maart 2018

Nuvola single chevron right Zie Aflevering 4395 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Paulien is verrast wanneer Tamara haar zegt dat Luc uit het leven wil stappen. Adil uit zijn ongenoegen bij Paulien over het feit dat ze met Tim over hun relatieprobleem heeft gesproken. Kaat zegt aan Simonne dat ze niet naar het proces gaat. Ze denkt dat het haar alleen maar frustraties gaat geven. Ze heeft het hoofdstuk afgesloten; het is genoeg geweest. Bob zegt aan Lowie dat hij mag gerust zijn wat de verzorging van Luc betreft bij Frank. Stan belt naar Tom om hem te bedanken voor het geschenk dat Tom hem gestuurd heeft. Judith belt naar haar moeder om te horen hoe het met Stan gaat; hij wil echter niet met Judith spreken. Sam heeft haar eerste selectieproef met succes achter de rug. Kaat zegt aan Peter dat het haar niet kan schelen welke straf Kobe krijgt. Ze weet dat hij met een schuldgevoel zit dat er zal voor zorgen dat hij nooit nog zal doen wat hij gedaan heeft. Judith zegt aan Ann dat ze het gevoel heeft dat ze ook van haar kinderen gescheiden is, sinds de scheiding met Tom. Misschien had ze meer vergevensgezind moeten zijn met Tom, dan zou haar gezin nu nog samen zijn geweest. Ann denkt dat het wel goedkomt met Stan en Emma. Lowie bezoekt Luc en ziet dat alles oké is. Frank moet naar het proces vertrekken en geeft aan Luc een GSM, waarmee hij Frank direct kan bereiken. Renzo probeert het goed te maken met Charité: hij zal proberen haar vertrouwen terug te winnen vandaag begint het proces Kaat - Kobe. Silke is eveneens aanwezig in de rechtszaal. Kobe zegt dat hij zijn schuld niet ontkent. Tom komt thuis en ziet de meubels van Marianne. Ze zegt hem spottend dat hij juist op tijd is voor het eten. Hij zegt haar dat het zijn huis is. Maar ze merkt fijntjes op dat zij hem dat huis heeft geschonken. Peter treedt op als burgerlijke partij. Hij zegt dat Kaat niet aanwezig is op het proces omdat naast de lichamelijke letsels ze ook last heeft van psychische wonden. Peter zegt dat Kaat langs achter werd aangevallen, versleept naar een bos en daar voor dood achtergelaten. In de hoop dat ze voor altijd uit zijn leven zou verdwijnen. Peter eist dat de rechtbank een gepaste gevangenisstraf zal uitgespreken. Twan ontmoet Waldek in de Frens en zegt dat hij en Sjabloon:Nudia uit elkaar zijn want hij kan het niet meer uithouden met haar. Op het moment dat Frank naar het proces wil vertrekken moet Luc moet dringend plassen. Nu begint Karin met haar pleidooi voor Kobe. Ze zegt dat Kobe de feiten zeker niet ontkent maar dat er verzachtende omstandigheden zijn. Karin wijst de rechtbank erop dat Kobe nu volledig drugvrij is en dat hij probeert zijn leven opnieuw normaal te laten verlopen. Kobe heeft ook nog zelf contact opgenomen met Kaat om zijn oprechte spijt te betuigen. Hij heeft momenteel werk, waar ze echter op de hoogte zijn van zijn verleden. Toch hebben ze hem een tweede kans willen geven. En dat is wat ze hoopt dat de rechtbank ook zal doen: hem een werkstraf geven in plaats van een gevangenisstraf. Simonne probeert Frank te bellen maar hij weet niet wat hij moet doen: naar het proces gaan of toch kijken of Luc echt moet plassen. Frank denkt dat Luc komedie speelt om zo te verhinderen dat Frank hem zou alleen laten. Maar Luc begint hysterisch te doen wanneer Frank al op de koer staat. Frank twijfelt en keert dan toch terug maar te laat; Luc heeft in zijn broek geplast. Frank en Luc voelen zich allebei schuldig. Silke wil met Kobe spreken maar hij stuurt haar weg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.