Week 32

Week 33

Week 34

Aflevering 161 (#4401) - maandag 9 april 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4401 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Karin zegt aan Frank dat ze in het zorgcentrum een familielid van een zorgbehoevende moeten vinden die ook ontevreden is over de diensten en hierdoor depressief is geworden. Dan zouden ze de goede zorgen van het centrum in vraag kunnen stellen. Voor Frank is dat oké, zolang Luc maar blijft leven. Karin wijst hem er wel op dat zulke procedure lang kan duren en bijgevolge heel wat zal kosten. Uiteindelijk beslist Frank dat het mag kosten wat het wil. Tom en Marianne zijn blij met Stan in huis. Maar Marianne zegt aan Tom dat hij zich op glad ijs begeeft door Stan in huis te nemen want Judith zal dit niet waarderen. Judith maakt zich zorgen om Stan, die nog altijd niet is toegekomen. Peter heeft Kobe naar de Withoeve laten komen, maar Femke is er niet voor te vinden. Adil vindt het geen goed idee dat Eddy zijn tatoeage gaat laten verwijderen, want die tatoeage is zijn kenmerk. Judith krijgt een telefoonoproep om te melden dat er een ongeval is gebeurd in het skioord. Kobe komt toe in de Withoeve en wil zich excuseren bij Peter. Want hij beseft dat hij dingen gedaan heeft die niet kunnen en dat hij de kansen verkwanseld heeft, die Peter hem heeft willen geven. Wanneer Simonne opdaagt gaat Kobe er vandoor. Simonne vraagt Peter om uitleg. Ze begrijpt niet waarom Kobe per se zijn excuses in De Withoeve moest komen aanbieden. Peter zegt haar dat het risico altijd wel zal bestaan dat Kobe en Kaat elkaar ergens tegen het lijf lopen. Renzo oefent basketbal met Dylan en Joseph in hun woonkamer. Dylan en Joseph kunnen Charité overhalen mee te gaan naar de match vanavond. Judith heeft contact gehad met Emma; er is blijkbaar een ongeval gebeurd tijdens de skivakantie. Van Stan ontbreekt nog steeds elk teken van leven en Judith wil de politie inschakelen. Ann vraagt zich af of Stan niet opnieuw naar Thilly zou zijn gegaan. En dan denkt Judith plots aan Tom… Judith gaat naar hem en zegt dat ze vermoedt dat Stan daar is. Steven ontmoet Karin want hij zou opnieuw met het kantoor De Decker-Baert willen samenwerken wat de firma RDT betreft. Karin heeft er haar bedenkingen bij, gezien de problemen die ze in het verleden gehad hebben. Stan wil niet met Judith spreken. Ze zegt dat ze hem ertoe zal verplichten mee te gaan. Judith heeft de politie gestuurd om Stan te halen maar hij wil niet meegaan. Tom wil even met hem alleen spreken. Tom raadt Stan aan mee te gaan en met Judith te praten. Maar Stan wil er niet van weten en wil bij hem blijven. Tom zegt dat Judith dan alleen maar kwader zal worden. Sam bedankt Joren omdat ze, dankzij zijn training, haar proeven goed heeft kunnen afleggen. Er was geen zwemtraining voor Joren omdat de zoon van de trainer overleden is. Tim brengt Stan naar Judith. Ze zegt hem dat nooit meer te doen, want ze was doodongerust. Maar Stan neemt het weer verkeerd op en zegt dat hij dacht dat ze blij zou zijn, nu hij terug is.

Aflevering 162 (#4402) - dinsdag 10 april 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4402 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tussen Paulien en Adil zijn de plooien opnieuw gladgestreken. Renzo ontmoet Wendy in De Withoeve. Ze kan promotie maken op haar werk. Ze wil, samen met Dylan, verhuizen naar Zuid-Frankrijk voor een project. Renzo is woedend want op die manier neemt ze Dylan opnieuw van hem af. Peter spreekt met Femke over de ontmoeting tussen Kobe en Simonne. Renzo vertelt aan Charité over de plannen van Wendy. Charité vindt dat Renzo, als vader van Dylan, zijn rechten heeft en dat er toch een oplossing moet mogelijk zijn. Joren is aangedaan door het overlijden van de zoon van zijn trainer Jacques. Judith probeert door te dringen tot Stan. Hij zegt dat hij zich niet thuis voelt bij haar. En dat ze hem niet begrijpt en dat hij Tom meer nodig heeft dan haar. Tom is als een vader voor hem. Adil plaagt Eddy met zijn tatoeage: hij zegt dat hij zal afzien wanneer ze die tatoeage zullen verwijderen met de laserstraal. Judith vertelt aan Ann over het gesprek tussen haar en Stan. Ze vraagt zich af of ze wel een goede moeder is geweest voor Stan. Tom heeft een afspraak met een klant maar bestelt een taxi want de batterij van zijn wagen is leeg. Hij krijgt Renzo als chauffeur. Renzo is erg prikkelbaar door het voorval met Wendy en rijdt roekeloos. Frank is met Luc aan het kaarten in het zorgcentrum. Luc heeft er deugd van. Lowie ziet dat zijn vader zich vermaakt. Luc vindt het zo leuk dat hij zelfs met Lowie wil verder spelen, wanneer Frank moet vertrekken. Renzo moet omrijden, ingevolge een ongeval. Tot grote frustratie van Tom want hij gaat niet meer op tijd bij zijn klant zijn. Lowie stelt Luc voor naar de Zoo te gaan. Lowie wordt gevraagd een enquête in te vullen betreffende het zorgcentrum. Met de taxirit van Tom gaat het van kwaad naar erger: wanneer Renzo hem zegt dat ze ter bestemming zijn gekomen, blijkt dat Renzo zich heeft vergist van straatnaam. Ze bevinden zich te midden van velden. Tom is razend en beseft dat hij nooit nog op tijd bij zijn klant kan geraken en dat hij de afspraak zal moeten annuleren. Hij scheldt Renzo uit maar Renzo zet hem uit zijn taxi…

Aflevering 163 (#4403) - woensdag 11 april 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4403 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tom dient klacht in bij Taxi LEV over Renzo en vertelt zijn avontuur aan Karin. Femke geeft Renzo naar zijn voeten, ingevolge zijn gedrag gisteren met Tom. Femke zegt dat ze al spijt heeft dat ze hem die voltijdse job heeft gegeven. Renzo is lastig en geeft zijn ontslag. Nancy verneemt van Renzo dat hij zijn ontslag heeft gegeven en ook van Nancy krijgt hij op zijn donder. Nancy vertelt aan Dieter dat Renzo zijn mooie job heeft opgegeven, maar de reden kent ze (nog) niet. Joren twijfelt of hij naar de begrafenis van Maarten zou gaan, want hij kende hem niet. Sam zegt hem dat op zulke momenten steun erg belangrijk is. Maar ze vindt dat alleen hij daarover kan beslissen. Charité vertelt aan Nancy wat Wendy van plan is. Stan blijft zich vijandig opstellen tegenover Judith. Adil heeft een romantisch etentje voorzien voor Paulien. Emma komt geëmotioneerd thuis van haar skivakantie. Judith troost haar en geeft haar een knuffel, wat niet in goede aarde valt bij Stan. In de Frens wordt een feestje gehouden, op kosten van Adil. Maar hijzelf is afwezig want hij wil het huis voor hem en Paulien alleen hebben. Emma vertelt aan Judith dat Maarten, de zoon van Jacques, overleden is. Paulien vond het etentje van Adil uitstekend. Ze zijn beide in opperbeste stemming en gaan naar boven om nog wat te "oefenen". Maar in de Frens zijn hun huisgenoten in slaap aan het vallen en zouden naar huis willen gaan. Tamara stelt voor dat ze in de Frens overnachten. Arne komt op bezoek bij Emma. Arne zegt aan Emma dat hij het jammer vindt dat hij er niet kon zijn voor haar tijdens de vakantie. Emma is moe en vraagt Arne te vertrekken. Hij wil nog iets leuks doen maar gezien het vrijdag de begrafenis is weet Emma het nog niet. Ze zal nog een bericht sturen.

Aflevering 164 (#4404) - donderdag 12 april 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4404 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Adil en Paulien hebben een leuke nacht gehad. De andere huisbewoners hebben de nacht in de Frens doorgebracht om Adil en Paulien hun privacy te gunnen. Femke ziet het bij Taxi LEV niet meer zitten met een chauffeur minder: er zijn dubbele ritten geboekt en ze moet dus klanten afbellen. Emma zegt aan Stan dat ze blij is dat hij terug is, maar hij wil niet samen met haar en Judith ontbijten. Rosa zegt aan Lowie dat de documenten voor de euthanasie van Luc ondertekend zijn. Alleen Luc zelf kan nog van mening veranderen. Charité vindt dat Renzo zich moet excuseren bij Femke, om zijn job te kunnen terugkrijgen. Maar hij is nog steeds over zijn toeren ingevolge de beslissing van Wendy om naar Zuid-Frankrijk te verhuizen. En hij verwijt Charité dat zij met Adam hetzelfde heeft gedaan als Wendy nu met hem zal doen. Luc, Lowie en Olivia zijn in de Zoo. Luc heeft maar drie favoriete dieren: zeehonden, zeehonden en zeehonden. Eddy heeft een afspraak vandaag om zijn tatoeage te laten verwijderen, maar volgens Adil zit hij met de "poepers", want hij wil zelfs overwerken. Luc wil met Lowie naar zijn lievelingsdieren, de haaien, gaan en daar heel lang blijven. Hij zegt aan Lowie dat hij wil dat hij gelukkig is. Hij wil ook dat Olivia een foto van hem en Lowie maakt. Hij neemt Lowie bij de hand en bedankt hem. Judith laat Tom komen en vraagt hem wat hij van plan is met Stan. Ze denkt dat hij probeert Stan van haar af te pakken om haar te pesten. Tom geeft toe dat hij en Stan altijd contact zijn blijven houden, ook toen hij bij Thilly was. Judith besluit dat Stan zelf de keuze moet maken: bij haar blijven of bij Tom intrekken. Stan opteert om bij Tom te gaan wonen. Zijn keuze valt Judith natuurlijk erg zwaar. Simonne onderschept een voorschotfactuur die Karin aan Frank heeft gestuurd, omdat Frank het zorgcentrum wil laten doorlichten. Er ontstaat opnieuw een heftige discussie tussen hem en Simonne, want ze zitten duidelijk op een andere golflengte. Emma ziet Stan met zijn spullen vertrekken en begrijpt niet dat hij haar en zijn moeder in de steek laat. En vraagt hem of hij vergeten heeft wat Tom hen heeft aangedaan. Er ontstaat een discussie over Arne. Stan zegt dat hij een verkrachter is, waarop zij hem een mep geeft.

Aflevering 165 (#4405) - vrijdag 13 april 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4405 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Marianne ziet dat Stan een rode wang heeft en denkt dat Judith hier achter zit. Maar Tom zegt haar dat hij denkt dat Emma de dader is. Simonne spreekt Kaat aan over de plannen van Frank, betreffende de aanklacht tegen het zorgcentrum. Ze is ook prikkelbaar door het feit dat er bij Taxi LEV een persoon minder is en dat ze dus onder druk staat. Hoewel Joren zich onwennig voelt, denkt hij dat hij toch maar best naar de begrafenis van Maarten gaat. Nicky en Emma gaan ook. Luc eist van Lowie dat hij en Olivia altijd zullen samenblijven. Hij moet het beloven. Lowie vraagt aan Luc wat hij tijdens een volgende uitstap zou willen doen, maar Luc antwoordt dat het mooi geweest is. Maar dan verandert hij plots van mening en zegt "Valencia". Hij wil samen met Lowie en Frank terug naar Valencia gaan. Wendy komt opnieuw naar de Withoeve om Renzo te spreken. Ze zegt aan Charité dat Dylan altijd bij haar heeft gewoond en dat ze hem niet zomaar kan achterlaten. Wendy zegt dat Renzo en Dylan elkaar zullen kunnen blijven ontmoeten. Rosa vertelt aan Steven dat ze tijdelijk geschorst is in het zorgcentrum, ingevolge de enquête die werd uitgevoerd. Ze denken dat Luc euthanasie heeft aangevraagd omdat Rosa hem niet goed verzorgd heeft. Leo bezoekt Marianne want hij heeft nog wat spullen van haar teruggevonden. Hij verneemt dat Stan bij haar inwoont. Rosa gaat naar Lowie om te zeggen dat ze tijdelijk geschorst is in het zorgcentrum. Kaat hoort het en spreekt Frank erover aan. Ze zegt hem dat Rosa geschorst is, wat hij beschouwt als goed nieuws. Kaat zegt hem dat ze alleen maar probeert hem te verstaan. Stan heeft gekookt voor Marianne en Tom. Emma zegt aan Arne dat ze liever bij Judith is, maar hij vermoedt dat er meer aan de hand is want tijdens de begrafenis wilde ze ook al niet bij hem zijn. Arne denkt dat ze hun relatie wat tijd moeten geven. Uiteindelijk zegt Emma dat ze het niet meer ziet zitten tussen hen. Ze vraagt hem weg te gaan. Peter en Femke zijn op bezoek bij Waldek en Mayra. Er wordt veel gelachen en rijkelijk wijn gedronken en iedereen raakt wat in de wind maar de stemming zit er goed in. Emma vertelt aan Judith dat ze het heeft uitgemaakt met Arne. Na het bezoek van Peter en Femke, zegt Mayra aan Waldek dat ze moe is. Ze legt haar hoofd op zijn schouder. Uiteindelijk beginnen ze te zoenen…

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.