Week 35

Week 36

Week 37

Aflevering 176 (#4416) - maandag 30 april 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4416 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Olvia, Paulien en Tamara praten wat na over het feestje bij Boowie: dat Luc zich zo geamuseerd heeft. Paulien vertelt aan Olivia en Tamara dat ze met IVF gaat beginnen. Sam begint vandaag haar eerste opleidingsdag in de politieschool. Emma is verbaasd dat Stan zich wil laten adopteren door Tom en begrijpt niet dat Judith het heeft toegelaten. Judith vraagt Emma niet kwaad te zijn op hem want hij is verward. Marianne zegt aan Stan dat Emma morgen jarig is en dat hij toch wel eens zal langsgaan om haar te feliciteren. Frank is zenuwachtig voor de reis naar Valencia. Nancy maakt zich zorgen over Dylan en Joseph, die inmiddels in Frankrijk zijn toegekomen, maar Dieter zegt dat kinderen zich makkelijk aanpassen. Ze is ook ongerust over de toekomst van de Withoeve. Ze denkt dat het gaat slecht aflopen met de Withoeve en Taxi LEV. Lowie zegt aan Frank dat hij hoopt dat ze met elkaar zullen kunnen opschieten tijdens de reis. En dat ze dit Luc verschuldigd zijn. Frank en Lowie pikken Luc op in het zorgcentrum en hij is onder de indruk omdat de mobilhome zo groot is. Dieter stelt haar voor een uitstap naar zee te doen, om zich wat te ontspannen. Ze zijn nog niet vertrokken of Frank is al aan het kibbelen wie met de mobilhome zal rijden. Maar Luc beslist dat Lowie mag rijden. Paulien beslist om deze week te starten met IVF. Frank stelt zijn regeltjes op voor onderweg.

Aflevering 177 (#4417) - dinsdag 1 mei 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4417 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Emma is vandaag jarig en wordt 18. Marianne zegt aan Tom dat hij Stan moet aanmoedigen om naar Emma te gaan voor haar verjaardag. Nancy, Dieter en Britney trekken voor een dagje naar zee. Op de reisweg naar Valencia houdt Luc even halt bij het graf van Florke . Frank vindt het geen goed idee want zo gaan zo nooit in Valencia geraken, denkt hij. Sam zegt aan Simonne dat ze het leuk en boeiend vond in de politieschool. Luc zegt dat hij niet naar Valencia gaat zonder zijn moeder. Hij wil ook de foto van Florke, die op haar graf staat, meenemen. Verder op reis probeert Frank de sfeer erin te krijgen. Stan gaat uiteindelijk toch naar Emma voor haar verjaardag, maar zij is er niet mee opgetogen. Junes is opnieuw in de Frens en maakt Tamara allerhande complimentjes. Joren en Kaat hebben uitgebreid gekookt voor Sam en Tim. Eddy heeft met Rosa afgesproken in de Frens. Maar wanneer hij ziet dat Junes er ook is stelt hij voor om weg te gaan. Femke zegt aan Peter dat ze een sterk vermoeden heeft dat Waldek en Mayra een koppel zijn. Kaat zegt aan Simonne dat Nancy heeft voorgesteld Kobe opnieuw in dienst te nemen, maar dat Femke en Peter geweigerd hebben. Er komen ook vrienden van Emma langs voor haar verjaardagsfeestje. Eddy vraagt aan Rosa of hij nog een kans maakt bij Angèle. Emma krijgt ook van Arne verjaardagwensen via een SMS.

Aflevering 178 (#4418) - woensdag 2 mei 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4418 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Judith heeft een SMS van Charité gekregen. Ze zijn gelukkig in Frankrijk. Ann zegt haar dat Ruben een nieuw boek heeft geschreven en dat ze uitgenodigd is om naar Boston te gaan voor de voorstelling. Mariette komt langs bij Peter om haar beklag te doen over het feit dat Renzo ontslagen is bij Taxi LEV. Ze zegt dat ze ontgoocheld is over de huidige chauffeurs.Peter licht zijn personeel in dat Mariette geklaagd heeft over de chauffeurs. Femke zegt dat ze een doos pralines in de taxi's zal leggen, speciaal voor Winterlicht. Vermits Ann niet op Rubens uitnodiging kan ingaan, heeft ze hem laten weten dat Judith in haar plaats komt. Frank zou willen stoppen in een "cowboydorp", een park, om met Luc plezier te maken, maar Lowie zou het rustig aan willen doen en verkiest te wandelen. Luc zou echter ook naar het cowboydorp willen gaan en Lowie kan dus niet anders dan meegaan. Paulien bekijkt de instructies over de IVF op DVD. Mayra werd geëvalueerd door de klanten van Winterlicht. Marianne maakt zich ongerust over Stan en belt Tom. Ze vindt dat hij ervoor moet zorgen dat Stan op het goeie pad komt, vermits hij onder zijn dak woont. Kaat stelt aan Peter en Femke voor een opleiding voor kok te volgen. Een job die zij dan later in de Withoeve zou kunnen invullen, ter vervanging van Kobe. Maar Peter zegt dat de nieuwe kok iets extra ten opzichte van de traiteur moet kunnen betekenen voor de Withoeve. Luc is doodop na het bezoek aan het cowboydorp. Frank heeft een fles sterkedrank kunnen kopen en wil dat Luc en Lowie meedrinken. Maar Lowie gebruikt zijn verstand en zegt dat er nog moet gereden worden. Hij pakt de autosleutels om te voorkomen dat Frank nog zou verder rijden.

Aflevering 179 (#4419) - donderdag 3 mei 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4419 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Rosa belt met Angèle. Ze zegt dat ze toch wel wat medelijden heeft met Eddy, omdat Angèle nooit nog iets van zich laat horen. Luc stuurt een foto naar Rosa. Frank en Luc blijven verder drinken. Frank zegt aan Luc dat ze in de winter met sneeuwballen zullen gooien en Kerstmis zullen ze samen vieren tot in de jaren stillekes. Kaat zegt aan Simonne dat haar ideeën betreffende haar koksambitie zijn afgesprongen bij Peter en Femke.. Ze zal Peter en Femke proberen te overtuigen met een eigen gerecht. Bob vraagt zich af hoe Luc het er vanaf brengt in de mobilhome. Tamara vindt dat Bob eens naar Lowie moet bellen, maar hij zegt dat het een familiemoment is en dat hij niet wil storen. Paulien moet haar eerste inspuiting krijgen. Adil wil ze toedienen maar is zo gespannen dat het hem niet lukt. Nancy begrijpt niet dat Peter en Femke Kaat niet willen als kok want ze kookt zoveel beter dan die traiteur. Wat later zeggen Peter en Femke aan Kaat dat ze haar een kans willen geven om haar kookkunsten te bewijzen. Frank en Luc hebben veel te veel gedronken en zijn serieus in de wind. Lowie heeft eten klaargemaakt maar zij hebben geen eetlust. Frank maakt er een zootje van en het komt tot een discussie tussen hem en Lowie. Kobe is op bezoek bij Rosa en Steven. Hij zegt dat zijn ogen zijn opengegaan als hij in het zorgcentrum ziet hoe de mensen daar altijd optimist blijven, ondanks hun zorgen. Leo is weer op bezoek bij Marianne en ze heeft gekookt. Ze eist echter wel dat hij de afwas doet. Het gedrag van Frank werkt Lowie danig op de heupen: Luc moet zijn medicatie nemen, maar Frank heeft hem dronken gevoerd. Zo erg zelfs dat Luc moet overgeven.

Aflevering 180 (#4420) - vrijdag 4 mei 2018

Nuvola single chevron right.svg Zie Aflevering 4420 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tom maakt Stan er attent op dat hij zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Ze gingen samen iets doen. Stan zegt dat hij groepswerk heeft gehad. Tim vindt dat Joren nog slechts alleen met het zwemmen bezig is en nooit nog gamet. Hij spreekt Joren hierover aan en vraagt of dat zwemmen niet teveel wordt. Maar Joren zegt dat het zwemmen hem veel energie geeft en dat hij het graag doet. Mariette brengt Peter een doorlichting van zijn chauffeurs. Peter "noteert" al haar commentaren. Ze vindt dat Mayra iets beter is dan Simonne. Luc is ziek omdat hij teveel gedronken heeft. Lowie zou een vierde regel willen invoeren: geen alcohol meer tijdens hun vakantie. Eddy waagt zijn kans nog eens bij Angèle en belt haar op de voicemail en zegt erg uitdrukkelijk dat hij haar mist. En dat hij alles voor haar wil doen wat ze maar wil. Maar luttele tijd later krijgt hij al het ontnuchterende antwoord "Laat mij gerust Eddy!!". Peter zegt dat alle chauffeurs mogen blijven maar er moet aan gewerkt worden. Vermits Mayra het best in de smaak valt van Winterlicht, zal zij voortaan alle ritten voor hen doen. Eddy is in de Frens en wil zijn frustraties betreffende Angèle verdrinken, maar Tamara weigert hem nog meer bier te schenken. Lowie neemt Frank apart en zegt hem dat hij direct terugkeert als hij zich niet gedraagt. In de Frens daagt Junes Eddy uit door hem te plagen over Angèle. Hij zegt dat hij er zeker van is dat hij Angèle kan krijgen. Eddy krijgt het danig op de heupen en geeft Junes een mep. Tim en Dieter moeten tussenbeide komen. Frank voelt zich gekrenkt door de discussie met Lowie en het gaat van kwaad naar erger. Hij werkt zijn frustraties uit op Luc en legt Luc's verleden opnieuw bloot. Hij gooit zelfs de foto van Florke buiten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.